τελευταια νεα
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Εγκ.ΥΠΕΣ 27162/2020: Τροποποιήσεις ληξιαρχικής νομοθεσίας

Pinterest LinkedIn Tumblr

Τις τροποποποίησεις της ληξιαρχικής νομοθεσίας που επήλθαν με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ’του Νόμου 4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή πολιτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», παραθέτει το Υπουργείο Εσωτερικών με πίνακες και παραδείγματα συχνών σφαλμάτων.
Παράλληλα, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19”, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Α’ 64/14.3.2020), δεν επιτρέπεται η επιβολή διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται στο Ληξιαρχικό Νόμο για όσο διάστημα διαρκούν τα μέτρα για τον κορωνοϊό, δεν επιτρέπεται η επιβολή διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται στο Ληξιαρχικό Νόμο.

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο

Write A Comment