τελευταια νεα
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΕγκΕισΑΠ 10/2022: Αλλοδαποί παράτυποι μετανάστες και επαναπροωθήσεις

Pinterest LinkedIn Tumblr

Επί του ζητήματος των επαναπροωθήσεων τοποθετήθηκε η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου με την υπ’ αριθμ. 10/2022 εγκύκλιό της με θέμα «Αλλοδαποί παράτυποι μετανάστες».

Στην εν λόγω εγκύκλιο, η Εισαγγελία επισημαίνει ότι η παράνομη είσοδος δεν διώκεται κατά το δοκούν, αλλά κατ’ οικονομία, και πάντως όχι κατά ατόμων, τα οποία, αφενός μεν πιθανολογείται από τις περιστάσεις ότι έχουν προσφυγική ιδιότητα κατά την διεθνή σύμβαση της Γενεύης του 1951 και το κυρωθέν με τον α.ν. 389/68 πρωτόκολλο αυτής, αφετέρου δε έχουν τηρήσει (επιπροσθέτως) κατά το δυνατόν τις λοιπές τρεις προϋποθέσεις του άρθρου 31 παρ. 1 της σύμβασης αυτής.

Ακολούθως, νομολογιακά ξεχώρισε το υπ’ αριθμ. 342/20 βούλευμα (με την σύμφωνη εισαγγελική πρόταση) του Συμβουλίου Εφετών Θράκης, τονίζοντας ότι η περί αλλοδαπών νομοθεσία της χώρας μας έχει τροποποιηθεί σημαντικά τα τελευταία έτη. Δυνάμει δε της ΚΥΑ 42799 (ΦΕΚ Β’/2425/7-6-21), η Τουρκία έχει χαρακτηρισθεί ως ασφαλής τρίτη χώρα, όσον αφορά τους αιτούντες διεθνή προστασία με χώρες καταγωγής την Συρία, το Αφγανιστάν, το Πακιστάν, το Μπαγκλαντές και την Σομαλία. Προς αυτή την κατεύθυνση είχαν προηγηθεί και οι αποφάσεις του ΣτΕ 2347/17 και Ολομ. ΣτΕ 2348/17.

Τέλος, η Εισαγγελία τόνισε πως ιδιαίτερης σημασίας είναι η απόφαση του ΕΔΔΑ, N.D και Ν.Τ κατά Ισπανίας, της 13-2-2020 (Νο.Β 2020, 649 επ. με σχόλιο Μ. ΒΕΡΓΟΥ), η οποία δέχθηκε ότι η Ισπανία δεν παραβίασε το άρ. 4 του Δ’ Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, ούτε το άρ. 13 αυτής, επειδή οι προσφεύγοντες δεν χρησιμοποίησαν τις υφιστάμενες νόμιμες διαδικασίες για την απόκτηση νόμιμης εισόδου στο Ισπανικό έδαφος (υποβολή αιτήματος χορήγησης βίζας ή αιτήματος διεθνούς προστασίας στο διασυνοριακό φυλάκιο Beni Enzar ή στις Ισπανικές διπλωματικές ή προξενικές αρχές της χώρας καταγωγής τους ή transit ή ακόμα αυτές στο Μαρόκο, διαδικασίες πράγματι διαθέσιμες και προσβάσιμες), αλλά έθεσαν τον εαυτό τους σε κίνδυνο συμμετέχοντας στην βίαιη ομαδική παραβίαση του συνοριακού φράχτη της Μελίγια.

Διαβάστε τo πλήρες κείμενο της εγκυκλίου:

Write A Comment