τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΔΔΑ: M.K. κ. Ελλάδας. Αντίθετη βούληση του τέκνου ως προς την επιμέλεια δεν παραβιάζει το δικαίωμα στην οικογενειακή ζωή

Pinterest LinkedIn Tumblr

Στην πρόσφατη απόφαση του στην υπόθεση Μ.Κ. κατά Ελλάδας (αριθμ. προσφ. 51312/16) το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκρινε, κατά πλειοψηφία (πέντε προς  δύο ψήφοι) ότι δεν υπήρξε παραβίαση του άρθρου 8 (δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
Η υπόθεση αφορούσε την αδυναμία της Μ.Κ., υπηκόου Ρουμανίας, μητέρας δύο παιδιών, να ασκήσει την επιμέλεια ενός από αυτά, παρά την σχετική απόφαση των ελληνικών δικαστηρίων που της είχαν αναθέσει οριστικά την επιμέλεια. Ο πρώην σύζυγός της ζει στην Ελλάδα με τους δύο γιους, ενώ η Μ.Κ. ζει στη Γαλλία.
Το Δικαστήριο διαπίστωσε ειδικότερα ότι οι ελληνικές αρχές είχαν λάβει όλα τα εύλογα μέτρα για να συμμορφωθούν με τις θετικές τους υποχρεώσεις βάσει του άρθρου 8 της ΕΣΔΑ. Μεταξύ άλλων, είχαν λάβει υπόψη τη συνολική οικογενειακή κατάσταση, τον τρόπο με τον οποίο αυτή είχε μεταβληθεί με την πάροδο του χρόνου και το βέλτιστο συμφέρον των δύο αδελφών και ιδιαίτερα του Α. Ο τελευταίος, ήταν σε μια ηλικία κατανόησης (13 ετών) και κατά τον κρίσιμο χρόνο, είχε σαφώς εκφράσει τη βούλησή του ενώπιον των ελληνικών αρχών να μείνει με τον αδελφό του και τον πατέρα του στην Ελλάδα. Το Δικαστήριο, σημείωσε επίσης ότι το άρθρο 13 της Σύμβασης της Χάγης προβλέπει ότι οι αρχές μπορούν να αρνούνται την επιστροφή του παιδιού, εάν διαπιστώσουν ότι αυτό διαφωνεί με την ενέργεια αυτή, εφόσον, ενόψει της ηλικίας και της ωριμότητάς του, είναι σκόπιμο να ληφθεί υπόψη η γνώμη αυτή.
Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω σκέψεων και του περιθωρίου εκτιμήσεως που διαθέτει το καθ’ ου κράτος, το ΕΔΔΑ κατέληξε ότι δεν υπήρξε παραβίαση της διάταξης του άρθρου 8 της Σύμβασης.
Ολόκληρο το κείμενο της απόφασης στα γαλλικά είναι διαθέσιμο εδώ.

Write A Comment