τελευταια νεα
ΔΙΕΘΝΗ

ΕΔΔΑ: Η μεταφορά οικογένειας αφγανών προσφύγων στην Ιταλία βάσει του κανονισμού Δουβλίνο χωρίς εγγυήσεις σχετικά με τη φροντίδα τους παραβιάζει το 3 της ΕΣΔΑ

Pinterest LinkedIn Tumblr

Με την απόφαση του στην υπόθεση Tarakhel κατά Ελβετίας, το Τμήμα Ευρείας Σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έκρινε ότι υφίσταται παραβίαση του άρθρου 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (απαγόρευση απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης) στην περίπτωση που οι ελβετικές αρχές μετέφεραν βάσει του Κανονισμού «Δουβλίνο», τους προσφεύγοντες, αιτούντες άσυλο αλλοδαπούς και τα ανήλικα τέκνα τους, χωρίς προηγουμένως να έχουν ληφθεί κατάλληλες εγγυήσεις εκ μέρους των ιταλικών αρχών ότι η επίδικη μεταφορά θα λάμβανε χώρα κατά τρόπο που αρμόζει στην μικρή ηλικία των ανηλίκων τέκνων τους και ότι γενικά η οικογένεια θα παρέμενε μαζί.

Η υπόθεση αφορούσε στην άρνηση των ελβετικών αρχών να εξετάσουν αίτηση ασύλου ενός ζευγαριού Αφγανών πολιτών με έξι ανήλικα τέκνα και την μεταφορά αυτών στην Ιταλία βάσει του Κανονισμού «Δουβλίνο».

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό «Δουβλίνο», όταν υπήκοος τρίτης χώρας υποβάλλει αίτηση ασύλου σε κράτος-μέλος διαφορετικό από το κράτος που ο κανονισμός καθορίζει ως υπεύθυνο (κατά κανόνα το κράτος πρώτης εισόδου στην ΕΕ), προβλέπεται μεταφορά του αιτούντος στο κράτος αυτό.

Write A Comment