τελευταια νεα
ΔΙΕΘΝΗ

ΕΔΔΑ: Η διακοπή επιδόματος στέγασης σε μητέρα που φιλοξενούσε τον παράνομο διαμένοντα στη χώρα γιo της δεν παραβιάζει την οικογενειακή ζωή

Pinterest LinkedIn Tumblr

Με την πρόσφατη απόφασή του στην υπόθεση Yeshtla κατά Ολλανδίας της 7.02.2019 (αρ. 37115/11), το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου κατέληξε ότι η διακοπή επιδόματος στέγασης σε μητέρα που φιλοξενούσε τον παράνομο διαμένοντα στη χώρα γιo της δεν παραβιάζει την οικογενειακή της ζωή, κατ’ άρθρο 8 της ΕΣΔΑ.
Η προσφεύγουσα ισχυρίστηκε ενώπιον του ΕΔΔΑ ότι οι αποφάσεις των εθνικών δικαστηρίων παραβίασαν τα δικαιώματά της βάσει του άρθρου 8 (δικαίωμα σεβασμού της οικογενειακής ζωής) και του άρθρου 14 (απαγόρευση των διακρίσεων) με την απόρριψη των αιτήσεών της.
Κατά το ΕΔΔΑ, η απόφαση διακοπής του επιδόματος στέγασης βασιζόταν σε ένα θεσμοθετημένο καθεστώς που αποσκοπούσε στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής του ελέγχου της μετανάστευσης, εμποδίζοντας τους παράνομους αλλοδαπούς, όπως ο γιος της προσφεύγουσας, το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, να επωφελούνται έμμεσα από κρατικές παροχές που προορίζονται για τους νόμιμους κατοίκους μεσαίου εισοδήματος. Άλλωστε η απόφαση διακοπής του επιδόματος δεν είχε καθορίσει το δικαίωμα του γιου της να κατοικεί στη χώρα, ούτε είχε σκοπό να σταματήσει τη συμβίωσή του με τη μητέρα του. Μη παραβίαση της ΕΣΔΑ.
Πρώτη δημοσίευση: https://www.ddikastes.gr/node/4044

Write A Comment