τελευταια νεα
ΕΔΔΑ

ΕΔΔΑ: Η απέλαση απορριφθέντων αιτούντων ασύλου στο Ιρακ από τη Σουηδία δεν παραβιάζει την ΕΣΔΑ

Pinterest LinkedIn Tumblr

Με τις αποφάσεις του στις υποθέσεις  AGAM, DNM, MKN, MYH και Άλλοι, N.A.N.S., N.M.B., N.M.Y. κ.λπ. και S.A. κατά Σουηδίας (αιτήσεις no. 71680/10, 28379/11, 72413/10, 50859/10, 68411/10, 68335/10, 72686/10 και 66523/10),  το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έκρινε ότι: η απέλαση των αιτούντων στο Ιράκ παραβιάζει το  Άρθρο 2 (δικαίωμα ζωής) και / ή του άρθρου 3 (απαγόρευση απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης) της Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.
Και οι οκτώ υποθέσεις αφορούσαν την απέλαση των απορριφθέντων αιτούντων άσυλο προερχόμενων από Βαγδάτη, Μοσούλη και το Κιρκούκ, στο Ιράκ. Οι δύο προσφεύγοντες στις υποθέσεις D.N.M. και S.A. ισχυρίστηκαν ειδικότερα ότι, εάν απελαθούν στο Ιράκ, θα μπορούσαν να διατρέξουν τον κίνδυνο να είναι τα θύματα του εγκλήματος της τιμής  μετά από τις σχέσεις τους με τις γυναίκες που είχαν συναντήσει τηναποδοκιμασία των οικογενειών τους ». Οι προσφεύγοντες στις άλλες έξι περιπτώσεις ισχυρίστηκε ότι, αν απελαθούν στο Ιράκ, θα μπορούσαν να διατρέξουν  κίνδυνο δίωξης λόγω του θρησκεύματος τους καθώς ώς  Χριστιανοί  αποτελούσαν θρησκευτική μειονότητα στη χώρα.
Το Δικαστήριο υπογράμμισε,  ότι οι αιτήσεις ολων των αιτούντων είχαν εξεταστεί από την αρμόδια Μετανάστευτική αρχή και Δικαστήρια τα οποία εξέδωσαν εκτενείς αιτιολογίες για τις αποφάσεις τους. Παράλληλα διεπίστωσε ότι οσον αφορά τη γενικότερη κατάσταση στο Ιράκ, υπήρχε σταδιακή βελτίωση και, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες διεθνείς και εθνικές εκθέσεις διαθέσιμα, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν ήταν τόσο σοβαρή ώστε να προκαλέσει, από μόνη της  παραβίαση του του άρθρο 3 της Σύμβασης, σε περίπτωση επιστροφής.
Εν τέλη το Δικαστήριο έκρινε ότι δεν υπάρχει παραβίαση των άρθρων 2 και 3 ΕΣΔΑ. Ωστόσο, ο Δικαστής  Power-Forde εξέφρασε διαφορετική γνώμη απο κοινού με το Δικαστή  Zupančič.
Πηγή: Ethemis.gr, 27.6.2013

Write A Comment