τελευταια νεα
ΔΙΕΘΝΗ

ΕΔΔΑ: Απόφαση σχετικά με την κράτηση 3 αφγανών πολιτών στο hotspot της Βιάλ στη Χίο

Pinterest LinkedIn Tumblr
Στην απόφαση του στην υπόθεση J.R. και άλλοι κατά Ελλάδας (αρ. προσφ 22696/16), το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκρινε ομόφωνα ότι η κράτηση με σκοπό την επανεισδοχή των προσφευγόντων στην Τουρκία, κατ’ εφαρμογή της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας για το προσφυγικό/μεταναστευτικό δεν ήταν αυθαίρετη ή παράνομη, ενώ οι συνθήκες στο hotspot της Βιάλ στη Χίο, κατά το επίδικο χρονικό διάστημα δεν ήταν τέτοιες ώστε να θεωρηθούν ως απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση κατ άρθρο 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Η υπόθεση αφορούσε τις συνθήκες υπό τις οποίες κρατήθηκαν τρεις υπήκοοι του Αφγανιστάν στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Βιάλ στη Χίο.
Το Δικαστήριο διαπίστωσε ειδικότερα ότι οι αιτούντες είχαν στερηθεί την ελευθερία τους, έως τις 21 Απριλίου 2016, όταν η Βιάλ έγινε ένα ημι-ανοικτό κέντρο. Το Δικαστήριο, ωστόσο έκρινε ότι η περίοδος κράτησης ενός μηνός, η οποία είχε σκοπό να εγγυηθεί την επανεισδοχή των προσφευγόντων στη Τουρκία, κατ’ εφαρμογή της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας για το προσφυγικό/μεταναστευτικό δεν ήταν αυθαίρετη ή παράνομη, κατά την έννοια του άρθρου 5 § 1, στοιχείο στ της ΕΣΔΑ. Ωστόσο, το Δικαστήριο σημείωσε ότι οι προσφεύγοντες δεν ενημερώθηκαν δεόντως για τους λόγους της σύλληψής τους ή για τα διαθέσιμα ένδικα βοηθήματα προκειμένου να αμφισβητήσουν την κράτησή τους. Επομένως, υπήρξε παραβίασης του άρθρου 5 § 2 της Σύμβασης.
Όσον αφορά τις συνθήκες κράτησης στο κέντρο, το Δικαστήριο σημείωσε την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που αντιμετώπισαν οι ελληνικές αρχές λόγω της άφιξης σημαντικού αριθμού μεταναστών και δυσχέρειες που αντιμετώπισαν. Παρατήρησε ότι αρκετές μη κυβερνητικές οργανώσεις που επισκέφθηκαν κέντρο εν μέρει επιβεβαίωσαν τους σχετικούς ισχυρισμούς των προσφευγόντων, ωστόσο το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι οι συνθήκες δεν ήταν τόσο σοβαρές ώστε να θεωρηθούν ως «απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση» κατά την έννοια του άρθρου 3 της Σύμβασης. Επομένως, δεν υπήρξε παραβίαση της σχετικής διάταξης της ΕΣΔΑ.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο 

Write A Comment