τελευταια νεα
ΕΔΔΑ

ΕΔΔΑ: Αντίθετη στην ΕΣΔΑ η στέρηση της ελευθερίας τριών παιδιών με τη μητέρα τους δίχως να αποτελούν αυτά μέρος των διαδικασίων κράτησης

Pinterest LinkedIn Tumblr

Η κράτηση παιδιών ήταν παράνομη, καθώς δεν υπόκεινταν στην απόφαση απέλασης και όλες οι αποφάσεις των εθνικών δικαστηρίων ανέφεραν μόνο ότι αυτά συνόδευαν τη μητέρα τους. Ως αποτέλεσμα, βρίσκονταν σε νομικό κενό για περισσότερο από ένα μήνα χωρίς κάποιο αποτελεσματικό ένδικο βοήθημα στη διάθεσή τους και η κράτηση ή η αποφυλάκισή τους εξαρτιόταν πλήρως από τη νομική κατάσταση της μητέρας τους.

Στις 17 Ιανουαρίου 2023, το ΕΔΔΑ εξέδωσε την απόφασή του στην υπόθεση Minasian and Others κατά Μολδαβίας (αριθμ. προσφυγής 26879/17). Η υπόθεση αφορούσε μια μητέρα και τα τρία ανήλικα παιδιά της που διέμεναν νόμιμα στη Μολδαβία, έχοντας διαφύγει εκεί απο τη χώρα καταγωγής τους (Γεωργία). Η οικογένεια πέρασε παράτυπα τα σύνορα με τη Ρουμανία, αλλά τους επέστρεψαν αμέσως στη Μολδαβία. Στη συνέχεια, το Γραφείο Μετανάστευσης και Ασύλου της Μολδαβίας διέταξε την επιστροφή της μητέρας στην Ουκρανία, από οπου ειχαν εισέλθει στη Μολδαβία. Τα παιδιά της δεν αναφέρθηκαν σε αυτή την απόφαση. Όλοι τους κρατήθηκαν στη συνέχεια.

Όσον αφορά το άρθρο 5 παράγραφος 1 της ΕΣΔΑ, το Δικαστήριο του Στρασβούργου έκρινε την προσφυγή της μητέρας ως απαράδεκτη, καθώς δεν υπέβαλε δεόντως παράπονα κατά της στέρησης της ελευθείας της σύμφωνα με το εσωτερικό δίκαιο.

Αντίθετα, το ΕΔΔΑ έκρινε ότι η κράτηση παιδιών ήταν παράνομη, καθώς δεν υπόκεινταν στην απόφαση απέλασης και όλες οι αποφάσεις των εθνικών δικαστηρίων ανέφεραν μόνο ότι αυτά συνόδευαν τη μητέρα τους. Το Δικαστήριο σημείωσε ότι τα εθνικά δικαστήρια δεν έκαναν καμία ανάλυση για το κατά πόσον η κράτηση παιδιών ήταν μέτρο έσχατης ανάγκης, δεδομένου ότι δεν εξετάστηκε η κατάσταση των παιδιών. Επιπλέον, δεν υπήρξε απαραίτητη ανάλυση για το εάν η κράτηση ήταν κατάλληλη για παιδιά, ιδίως όσον αφορά τις επαφές με τους συνομηλίκους τους, τις ψυχαγωγικές και άλλες δραστηριότητες.

Το ΕΔΔΑ έκρινε περαιτέρω ότι η Μολδαβία παραβίασε το άρθρο 5 παράγραφος 4 της ΕΣΔΑ όσον αφορά τα παιδιά. Το Δικαστήριο παρατήρησε ότι ενώ η μητέρα ήταν σε θέση να αμφισβητήσει την κράτησή της, τα παιδιά δεν μπορούσαν να το κάνουν λόγω έλλειψης νομικής βάσης. Ως αποτέλεσμα, βρίσκονταν σε νομικό κενό για περισσότερο από ένα μήνα χωρίς κάποιο αποτελεσματικό ένδικο βοήθημα στη διάθεσή τους και η κράτηση ή η αποφυλάκισή τους εξαρτιόταν πλήρως από τη νομική κατάσταση της μητέρας τους.

Write A Comment