τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΔΑΔ : Αντίθετη με την ΕΣΔΑ η απέλαση οικογένειας Τσετσένων στη Ρωσία

Pinterest LinkedIn Tumblr

Με την απόφαση του σήμερα στην περίπτωση που κατά Σουηδίας (αίτηση αριθ. 61204/09.), η οποία δεν είναι οριστική, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κατά πλειοψηφία αποφάσισε , ότι η απέλαση των αιτούντων στη Ρωσία θα συνεπαγόταν για αυτούς παραβίαση του άρθρου 3 (απαγόρευση των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Η υπόθεση αφορούσε την απόφαση των σουηδικών αρχών να απορρίψουν αίτηση ασύλου που υποβάλλεται από μια οικογένεια από την Τσετσενία (Ρωσία), οι οποίοι δήλωσαν ότι θα εκτίθενται σε πραγματικό κίνδυνο κακομεταχείρισης, αν επιστρέφαν στη Ρωσία.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι – ενώ υπήρχαν λόγοι να αμφιβάλλει για την αξιοπιστία του ισχυρρισμού των προσφευγουσών ως προς το γιατί ήταν υπό την απειλή – μια σειρά από παράγοντες που λαμβάνονται σωρευτικά υπόψην, έδωσαν μαρτυρούν ένα πραγματικό κίνδυνο κακομεταχείρισης σε περίπτωση απομάκρυνσης τους, ιδίως το γεγονός ότι ο κ. είχε ορατά σημάδια βασανιστηρίων, το οποίο θα μπορούσε να δείξει ότι έλαβε ενεργά μέρος στο δεύτερο πόλεμο στην Τσετσενία.

Πηγή: Ethemis.gr, 5.9.2013

Write A Comment