τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΠρΠειρ 45/2017: Πλημμελώς αιτιολογημένη η άρνηση ανανέωσης ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής

Pinterest LinkedIn Tumblr
H απόρριψη του αιτήματος του αιτούντος για την ανανέωση της ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής (Ε.Β.Ν.Δ.), ερείδεται αποκλειστικά στο γεγονός της μη τήρησης των περιοριστικών όρων που του τέθηκαν, ήτοι της μη εμφάνισής του στο Τ.Α. Κορυδαλλού το Α΄ πενθήμερο κάθε μήνα, κατά το χρονικό διάστημα από 1-11-2010 έως 2-1-2015, σύμφωνα με όσα βεβαιώνονται στο σχετικό έγγραφο του Διοικητή του Τ.Α. Κορυδαλλού. 
Πλην όμως, από κανένα έγγραφο της δικογραφίας δεν προκύπτει ότι είχαν τεθεί σε βάρος του περιοριστικοί όροι, αντιθέτως σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 445/2013 Διάταξη του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Άμφισσας, διατάχθηκε στις 5-12-2013 η, άνευ περιοριστικών όρων, απόλυσή του από το Κατάστημα Κράτησης όπου κρατούνταν από 30-11-2010, προκειμένου να εκτελεσθεί η, σε βάρος του, επιβληθείσα δικαστική απέλαση, που διατάχθηκε δυνάμει της υπ΄αριθμ. …/5-3-2013 απόφασης του Α΄ Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών.
Ως εκ τούτου, το Δικαστήριο κρίνει ότι, εφόσον ο αιτών δεν υπείχε υποχρέωση τήρησης περιοριστικών όρων το χρονικό διάστημα από 1-11-2010 έως 2-1-2015, η άρνηση της Διοίκησης να του ανανεώσει την αιτηθείσα Ε.Β.Ν.Δ. ερείδεται επί εσφαλμένης πραγματικής προϋπόθεσης και συνεπώς παρίσταται εκ των πραγμάτων αναιτιολόγητη, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα από αυτόν. Για το λόγο δε αυτό η προσβαλλόμενη πράξη είναι ακυρωτέα, παρελκομένης της εξέτασης των λοιπών λόγων ακύρωσης.

Write A Comment