τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΠρΜυτ 15/2020 (Συμβ.): Αναστολή εκτέλεσης απέλασης αφιχθέντος αλλοδαπού κατά τη διάρκεια ισχύος της ΠΝΠ περί αναστολής υποβολής αιτήσεων ασύλου

Pinterest LinkedIn Tumblr


1. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση, για την οποία καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (βλ. …), ζητείται η αναστολή εκτέλεσης: α) της … από 6.3.2020 απόφασης απέλασης βάσει διαδικασίας επανεισδοχής του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λέσβου, η οποία εκδόθηκε σε βάρος του αιτούντος, καθώς και της εγγραφής του στον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών (Ε.Κ.ΑΝ.Α.) μέχρι τις 6.3.2025, και β) της … /19.3.2020 απόφασης του Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Βορείου Αιγαίου, με την οποία απορρίφθηκε, αρχικώς, η ενδικοφανής προσφυγή που άσκησε κατά του σκέλους της υπό στοιχ. α´ απόφασης απέλασης. Η αναστολή ζητείται έως τη δημοσίευση απόφασης επί της, από 25.4.2020, εκκρεμούσας προς εκδίκαση στο Δικαστήριο αυτό, αίτησης ακύρωσης (…). Εξάλλου, ως συμπροσβαλλόμενη, με την αίτηση ακύρωσης, πράξη, νοείται η …/8.4.2020 απόφαση του Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Βορείου Αιγαίου, η οποία αντικατέστησε την ρητώς προσβαλλόμενη … /19.3.2020 απόφαση του ίδιου οργάνου. […]
4. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση, ο αιτών προβάλλει ότι εισήλθε, την 1η.3.2020, στην Ελλάδα, φέροντας την ιδιότητα του ασυνόδευτου αλλοδαπού, συνελήφθη και οδηγήθηκε στα πλαίσια της αυτόφωρης διαδικασίας ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Μυτιλήνης, ο οποίος άσκησε εναντίον του ποινική δίωξη για το αδίκημα της παράνομης εισόδου στη Χώρα (άρθρο 83 παρ. 1 του ν. 3386/2005) και όρισε ρητή δικάσιμο για την εκδίκασή του, την 25η.5.2020 ενώπιον του Μονομελούς Δικαστηρίου Ανηλίκων Μυτιλήνης, η οποία, όμως, αναβλήθηκε για τον Οκτώβριο του 2020 (όπως ενημερώθηκε το Δικαστήριο τούτο, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την Εισαγγελία Πλημμελειοδικών). Κατά τους ισχυρισμούς του αιτούντος, η προσβαλλόμενη απόφαση απέλασης τυγχάνει ακυρωτέα, διότι εκδόθηκε κατά παράβαση του άρθρου 83 του ν. 3386/2005, διότι, αν και ο αρμόδιος Εισαγγελέας δεν απείχε της ποινικής δίωξης σε βάρος του, για το αδίκημα της παράνομης εισόδου στη Χώρα, η Διοίκηση προχώρησε σε διαδικασία διοικητικής απέλασης αυτού. Επιπλέον, η προσβαλλόμενη απόφαση απέλασης, κατά τα όσα ισχυρίζεται: α) δεν φέρει επαρκή αιτιολογία, διότι δεν έλαβε υπόψη το βέλτιστο συμφέρον του ως ανήλικου για την απομάκρυνσή του από τη Χώρα, κατά τα όσα επιτάσσει η Διεθνής Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού, β) εκδόθηκε κατά παράβαση των διαδικαστικών εγγυήσεων για τους αιτούντες άσυλο, καθώς, ενόψει της ισχύος της από 2.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α´ 45/2.3.2020), δεν επετράπη η καταγραφή του αιτήματός του περί διεθνούς προστασίας, γ) εκδόθηκε κατά παράβαση των άκρων ορίων της διακριτικής ευχέρειας και της αρχής της αναλογικότητας, καθώς η εξαναγκασμένη αναχώρησή του είναι ανέφικτη, λόγω της εκκρεμούς ποινικής διαδικασίας σε βάρος του. Συνεπώς, όπως υποστηρίζει, η αίτηση ακύρωσης παρίσταται προδήλως βάσιμη, οπότε θα πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση αναστολής. Περαιτέρω, διατείνεται ότι η άμεση εκτέλεση των προσβαλλόμενων πράξεων (απόφαση απέλασης) θα επιφέρει σ’ αυτόν ανεπανόρθωτη βλάβη, καθώς θα αποστερηθεί του δικαιώματος αυτοπρόσωπης εμφάνισης ενώπιον του ποινικού δικαστηρίου, προκειμένου να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Επιπλέον, προβάλλει ότι θα προκληθεί σ’ αυτόν ανεπανόρθωτη βλάβη, καθόσον, όπως ισχυρίζεται, αφενός μεν, σε περίπτωση επανεισδοχής του στην Τουρκία: i) τίθεται σε άμεσο κίνδυνο η ζωή, η σωματική του ακεραιότητα και ασφάλεια, ενόψει, μάλιστα, και της ιδιότητάς του ως ασυνόδευτου ανηλίκου, ii) κινδυνεύει να τεθεί αυθαιρέτως σε καθεστώς κράτησης, υπό συνθήκες απάνθρωπες και εξευτελιστικές, κατά παράβαση των άρθρων 3 και 5 παρ. 1 της Ε.Σ.Δ.Α., και iii) δε θα τύχει της προσήκουσας νομικής εκπροσώπησης, αφετέρου δε, θα επαναπροωθηθεί στη χώρα καταγωγής του, κατά παράβαση της αρχής της μη επαναπροώθησης, όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 33 της Σύμβασης της Γενεύης. Προς απόδειξη των ισχυρισμών του, επικαλείται και προσκομίζει, μεταξύ άλλων, τα εξής: 1) το από 2.3.2020 κατηγορητήριο του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Μυτιλήνης, με το οποίο ορίζει ρητή δικάσιμο, στις 25.5.2020, ενώπιον του Μονομελούς Δικαστηρίου Ανηλίκων Μυτιλήνης για την πράξη της παράνομης εισόδου στη Χώρα, την 1η.3.2020, με κατηγορούμενους, μεταξύ άλλων, τον αιτούντα, και αναγραφόμενο έτος γέννησης αυτού, το έτος 2004, 2) το …/30.3.2020 ερώτημα του Συνηγόρου του Πολίτη σχετικά με τη νομιμότητα της κράτησης ασυνόδευτων ανήλικων αλλοδαπών επί αρματαγωγού του Πολεμικού Ναυτικού, 3) την από 1.4.2020 εξουσιοδότηση της Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών Αθηνών, προσωρινής επιτρόπου του αιτούντος, δυνάμει της οποίας εξουσιοδοτεί τον υπογράφοντα δικηγόρο να καταθέσει ένδικα βοηθήματα κατά της προσβαλλόμενης απόφασης απέλασης, και 4) απόσπασμα από την ηλεκτρονική αλληλογραφία μεταξύ του υπογράφοντος δικηγόρου με το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Αλίμου, σύμφωνα με το οποίο, το αίτημα του αιτούντος για διεθνή προστασία έχει καταχωρηθεί με αριθμό βούλησης ….

5. Επειδή, με τα ανωτέρω πραγματικά περιστατικά, το Δικαστήριο αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στο γεγονός ότι ο αιτών είναι πολύ νεαρής ηλικίας, μάλιστα δε, φέρεται ως ασυνόδευτος ανήλικος που έχει τεθεί υπό την προσωρινή επιτροπεία του αρμόδιου Εισαγγελέα, υπό δε την ιδιότητα αυτή έχει υποβάλει αίτημα ασύλου, η εξέταση του οποίου εκκρεμεί. Υπό τα δεδομένα αυτά, συντρέχει κατά την κρίση του Δικαστηρίου, εξαιρετική περίσταση, η οποία δικαιολογεί τη χορήγηση της αιτούμενης αναστολής, εφόσον, άλλωστε, δεν προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, ούτε η Διοίκηση επικαλείται, η συνδρομή επιτακτικών λόγων δημόσιας τάξης και ασφάλειας, οι οποίοι κωλύουν την αποδοχή της αίτησης. […]
Δέχεται την αίτηση

Write A Comment