τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΠρΚορ 2265/2018 (Προεδρ Διαδ): Κράτηση αιτούντος άσυλο για λόγους δημοσίας τάξης και μεταφορά βάσει «Δουβλίνου»

Pinterest LinkedIn Tumblr

1. Επειδή, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι: Ο αντιλέγων συνελήφθη στις 11.6.2018 στην Καλαμάτα με την αιτιολογία ότι (α) αρχικά συνελήφθη στις 9.6.2018 στον Κρατικό Αερολιμένα Καλαμάτας για παράβαση των άρθρων 216 (πλαστογραφία) και 225 (ψευδή ανωμοτί κατάθεση) του Ποινικού Κώδικα, επειδή επιχείρησε να ταξιδέψει με προγραμματισμένη πτήση της Brussels Airlines με προορισμό τις Βρυξέλλες κατέχοντας και επιδεικνύοντας κατά τον σχετικό αστυνομικό έλεγχο αμφιβόλου γνησιότητας διαβατήριο, καταδικάστηκε δε για τα αδικήματα αυτά στη συνέχεια από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Καλαμάτας σε ποινή φυλάκισης επτά μηνών και χρηματική ποινή και (β) εισήλθε στην Ελλάδα σε άγνωστο χρόνο και παρέμενε σε αυτή παρανόμως. Ήδη, με την …/8.8.2018 απόφαση του Διευθυντή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κορινθίας ο αντιλέγων κρατείται με την αιτιολογία ότι ως εκ της ανωτέρω καταδικαστικής σε βάρος του απόφασης ποινικού δικαστηρίου, συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι δηµόσιας τάξης.
2. Επειδή, με τα δεδομένα αυτά, το Δικαστήριο, λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη: α) τις διατάξεις του άρθρου 76 παρ. 2 έως 5 του ν.3386/2005 (Α΄212), του ν.3907/2011 (Α΄7) και του ν.4375/2016 (Α΄51), β) τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης, όπως εκτέθηκαν ανωτέρω, από τα οποία προκύπτει ότι ο αντιλέγων κρατείται δυνάμει της …/8.8.2018 απόφασης του Διευθυντή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κορινθίας ως επικίνδυνος για τη δημόσια τάξη, γ) ότι οι λόγοι δηµόσιας τάξης που αποδίδονται σε βάρος του δεν κρίνονται, ως εκ της φύσης και της βαρύτητας των αδικημάτων για τα οποία εκδόθηκε η ανωτέρω  καταδικαστική απόφαση, επιτακτικοί, δ) ότι ο οντιλέγων υπέβαλε στις 11.7.2018 αίτημα για τη χορήγηση ασύλου, η εξέταση του οποίου εκκρεμεί, ε) την  8.8.2018 Εισήγηση της Υπηρεσίας Ασύλου του ΑΚΑ Κορίνθου περί µη συνέχισης της κράτησης του αντιλέγοντος για τον λόγο ότι επίκειται η μεταφορά του σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του Κανονισμού 604/2013/ΕΕ και στ) την από 19.9.2018 βεβαίωση … ότι ο αντιλέγων δύναται να φιλοξενηθεί προσωρινά σε διαμέρισμά επί της οδού … στην Αθήνα κρίνει ότι στο πρόσωπό του αντιλέγοντος δεν συντρέχουν λόγοι δημοσίας τάξης και, συνεπώς, οι αντιρρήσεις πρέπει να γίνουν δεκτές κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό.
[…] Δέχεται τις αντιρρήσεις.
Διατάσσει την άρση της κράτησης του αντιλέγοντος, με την υποχρέωση, όμως ως μέτρο διασφάλισης της πρακτικής αποτελεσματικότητας της  διαδικασίας επιστροφής στην περίπτωση που η αίτηση ασύλου τελικά απορριφθεί ή η μεταφορά του σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσής βάσει του Κανονισμού 604/2013/ΕΕ ματαιωθεί (βλ. ΔΕΕ, C-601/15 PPU), αυτός να εμφανίζεται στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής όπου θα διαμένει … μια (1) φορά ανά δύο βδομάδες και έως την ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας εξέτασης της αίτησής του για διεθνή προστασία (άσυλο) ή τη μεταφορά του σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης  βάσει του Κανονισμού 604/2013/ΕΕ

Write A Comment