τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΠρΑθ 926/2018: Δεν υφίσταται υποχρέωση της Διοίκησης να εξετάζει τα αιτήματα έκδοσης άδειας διαμονής για σκοπό άλλο από αυτό για τον οποίο έγινε η αίτηση

Pinterest LinkedIn Tumblr

[…] με την κρινόμενη αίτηση και το υπόμνημα που κατατέθηκε για την ανάπτυξή της, o αιτών προβάλλει ότι η προσβαλλόμενη πράξη πάσχει λόγω πλάνης περί τα πράγματα διότι ναι μεν ο ίδιος δεν συμπλήρωνε επαρκή αριθμό ενσήμων για την ανανέωση της άδειάς του, ωστόσο θα μπορούσε να ζητήσει αλλαγή σκοπού της άδειας διαμονής του από εξαρτημένη εργασία σε οικογενειακή συνένωση με τη σύζυγό του η οποία συμπληρώνει επαρκή αριθμό ενσήμων. Ο λόγος αυτός είναι απορριπτέος διότι δεν υφίσταται εκ του νόμου υποχρέωση της Διοίκησης να εξετάζει τα αιτήματα έκδοσης άδειας διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών για σκοπό άλλο από αυτό για τον οποίο αυτοί αιτούνται.

Write A Comment