τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΠρΑθ 419/2019: Βαρέα ένσημα και υπολογισμός ελάχιστου αριθμού ημερών ασφάλισης για την ανανέωση της άδειας διαμονής

Pinterest LinkedIn Tumblr


7. Επειδή, περαιτέρω, ο αιτών προβάλλει ότι η προσβαλλόμενη εκδόθηκε κατά παράβαση του νόμου, καθώς υπολόγισε λανθασμένα τις ημέρες εργασίας του κατά τη διετία από 17.1.2010 έως 16.1.2012, καθώς στα 131 ένσημα τα οποία αναγνώρισε, δεν υπολόγισε ότι αυτά αφορούν σε ημέρες βαρέας εργασίας, οι οποίες υπολογίζονται σε περισσότερα ένσημα. Ο ισχυρισμός αυτός πρέπει να απορριφθεί ως αλυσιτελώς προβαλλόμενος, καθώς τέτοια διάκριση δεν προβλέπεται από το νομοθέτη, ούτε διαφοροποιείται μόνο εκ του λόγου τούτου ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός ενσήμων, προκειμένου να ανανεωθεί άδεια διαμονής αλλοδαπού υπηκόου για εξαρτημένη εργασία.

Write A Comment