τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΠρΑθ 2530/2018: Διάρρηξη βιοτικών δεσμών για τη χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους

Pinterest LinkedIn Tumblr

[…] Ακολούθως, εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση, με την οποία απορρίφθηκε η αίτηση της αιτούσας για χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, με την αιτιολογία ότι αυτή δεν πληροί την οριζόντια προϋπόθεση της ύπαρξης δεσμών με τη χώρα, καθώς απουσίασε από την Ελλάδα για χρονικό διάστημα πέραν των δύο ετών από τη λήξη της τελευταίας άδειας διαμονής της στις 28.12.2013 έως την υποβολή της ως άνω αίτησής της στις 23.5.2016.
[…] όπως προκύπτει από τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν.4251/2014, ο δικαιολογητικός λόγος απουσίας από τη χώρα και διάρρηξης ή μη διατήρησης των δεσμών του αλλοδαπού με αυτήν είναι νομικά αδιάφορος. Για το λόγο αυτό, είναι απορριπτέος, ως αλυσιτελώς προβαλλόμενος, ο λόγος ακύρωσης, κατά τον οποίο η απουσία της αιτούσας από τη χώρα οφείλεται στο ότι αυτή ανέλαβε να περιθάλπει κατ’ αποκλειστικότητα την πεθερά της στην Αλβανία, η οποία έπασχε από τη νόσο του Πάρκινσον, από το έτος 2012 έως το θάνατο της τελευταίας το έτος 2016, οπότε πλέον η αιτούσα επέστρεψε στην Ελλάδα.

Write A Comment