τελευταια νεα
ΒΙΒΛΙΑ

Διοικητική Δίκη 2/2020, Αφιέρωμα: Πρόσφυγες

Pinterest LinkedIn Tumblr


Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος 2/2020 της Διοικητικής Δίκης, του περιοδικού της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών, με ειδικό αφιέρωμα στους πρόσφυγες
Περιεχόμενα
Άρθρα – μελέτες – γνωμοδοτήσεις

Χ. Δετσαρίδης, Η κατ’ άρθρο 89 § 2 Συντ. άσκηση δικαιοδοτικού έργου από δικαστές ως πτυχή της δικαστικής ανεξαρτησίας

Μ. Παπακωνσταντής, Η πολιτική ασύλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Β. Μπουκουβάλα, Ο προσωρινός μηχανισμός της μετεγκατάστασης αιτούντων διεθνούς προστασίας
Η. Κουβαράς, Αποκλεισμός από το καθεστώς πρόσφυγα

Μ.-Α. Σίμου, Η κράτηση των αιτούντων διεθνή προστασία υπό το φως της πρόσφατης νομολογίας

Γ. Μασουρίδου, Η «Δήλωση ΕΕ – Τουρκίας» και οι συνακόλουθες διαδικασίες ασύλου στα νησιά του Αιγαίου. Είναι η Τουρκία ασφαλής τρίτη χώρα για τους Σύρους πρόσφυγες σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο;

Σ. Κουλοχέρης, Προσδιορισμός κράτους μέλους υπεύθυνου για την εξέταση της αίτησης διεθνούς προστασίας με βάση τον Κανονισμό 604/2013/ΕΕ (Δουβλίνο ΙΙΙ). Το στοιχείο των συστημικών ελλείψεων του υπεύθυνου κράτους και της ευαλωτότητας του προσώπου στον ακυρωτικό…

Ε. Κάγιου/Χ. Κατσίγιαννη, Το ζήτημα της απόδοσης άδειας διαμονής σε μέλη οικογένειας δικαιούχων διεθνούς προστασίας (ν. 4636/2019)

Κ. Προύντζου, Ο χρόνος απόκτησης της ιδιότητας του αιτούντος άσυλο και ανάληψης ευθύνης από το κράτος υποδοχής

Χ.-Ι. Παπαγεωργίου, Προκλήσεις και κίνδυνοι για τις Σύρες γυναίκες στην Τουρκία – Μια προβληματική εφαρμογή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης

Ε. Κυπριώτη, Ζητήματα απόδειξης στη διαδικασία χορήγησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας

Κ.-Β. Γριβάκου, Βασικές πτυχές του «ασφαλούς» και «εύλογου» χαρακτήρα της «εναλλακτικής δυνατότητας εγχώριας προστασίας» κατά την εξέταση αιτημάτων ασύλου
Αποφάσεις Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων

ΕΔΔΑ Ν.D. και Ν.Τ. κατά Ισπανίας (αιτήσεις υπ’ αριθ. 8675/2015 και 8697/2015). Κρίσιμα νομοθετήματα – σχόλιο: Χ. Ανδρεάδου/Γ. Γεωργόπουλος

ΔΕΕ της 19.3.2020, C-564/18, LH κατά Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

Βαυαρικό Διοικητικό Δικαστήριο του Μονάχου. Απόφαση 17.7.2019

Ακυρωτικές διαφορές
ΔΕφΑθ 667/2019

ΔΕφΑθ 2178/2019

ΔΕφΑθ 2338/2019

ΔΕφΘεσ 159/2019

ΔΕφΘεσ Ν 159/2019 – σχόλιο: Α. Χουζουράκη

ΔΕφΘεσ 622/2019

ΔΕφΠειρ Α 238/2019

ΔΕφΠειρ Α 242/2019 (Μεταβατικό Ρόδου)

ΔΠρΘεσ ΑΔ 18/2019 – σχόλιο: Κ. Σαμαρτζής

ΔΠρΠειρ ΑΡ 414/2019 – σχόλιο: Β. Παπαδόπουλος
ΕπΠροσφ 189693/2020

Write A Comment