τελευταια νεα
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Διευκρινιστική εγκύκλιος ΥΠΕΣ για τη χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους τελούντων υπό επιστροφή αλλοδαπών

Pinterest LinkedIn Tumblr
Με το παρόν έγγραφο διευκρινίζεται ότι τα διαλαμβανόμενα στο κεφάλαιο Ζ,  περίπτωση  (στ) της εγκυκλίου 42/2015, σύμφωνα με την οποία  «Δεν παραλαμβάνεται αίτημα και δεν χορηγείται άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, ανεξαρτήτως εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου, σε πολίτη τρίτης χώρας στον οποίο έχει επιβληθεί μέτρο απαγόρευσης εισόδου στη χώρα, ενόσω το μέτρο είναι σε ισχύ» δεν αφορούν πρόσωπα στα οποία έχει επιβληθεί απαγόρευση εισόδου για λόγους προηγούμενης μη νόμιμης διαμονής στη χώρα.

Write A Comment