τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΕφΠειρ 56/2016: Απόρριψη αναστολής εκτέλεσης απορριπτικής απόφασης ασύλου πολίτη Συρίας – Έννοια ασφαλούς τρίτης χώρας

Pinterest LinkedIn Tumblr

Απόρριψη αίτησης αναστολής Υπηκόου Συρίας, αρμενικής καταγωγής χριστιανού, καθώς ο αιτών δεν  επικαλέσθηκε προβλήματα με τις τουρκικές αρχές κατά το χρονικό διάστημα παραμονής του στην Τουρκία, δεν προέβαλε κατά τρόπο σαφή και συγκεκριμένο παράνομες ενέργειες ή παραλείψεις των τουρκικών αρχών, οι οποίες να τεκμηριώνουν αντικειμενικά και υποκειμενικά φόβο να εκτεθεί σε πραγματικό κίνδυνο δίωξης ή επιστροφής στη Συρία και οι ανησυχίες που εκφράστηκαν για τον σεβασμό των δικαιωμάτων του εξαιτίας της εθνότητας και της θρησκείας του, δεν αρκούν για να τεκμηριώσουν ότι η επιστροφή του στην Τουρκία ενέχει τον κίνδυνο που επικαλείται.

Το πλήρες κείμενο της απόφασης δημοσιεύεται στο τεύχος 1/2016 της Επιθεώρησης Μεταναστευτικού Δικαίου

Write A Comment