τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΕφΑθ 3043/2018: Πραγματοποίηση συνέντευξης σε αιτούσα διεθνή προστασία με παρουσία άνδρα διερμηνέα

Pinterest LinkedIn Tumblr

7. Επειδή,  […] δεν ευσταθεί ο ισχυρισμός της αιτούσας ότι η συνέντευξή της έλαβε χώρα με άνδρα διερμηνέα, γεγονός που την εμπόδισε να εκφραστεί ελεύθερα λόγω των προηγούμενων αρνητικών εμπειριών της, δεδομένου ότι η αιτούσα είχε τη δυνατότητα να αντιδράσει και να θέσει το ζήτημα σε προγενέστερο στάδιο της διαδικασίας και μάλιστα στο στάδιο της ενημέρωσης σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθείται, καθώς και σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και η παροχή υπηρεσιών διερμηνέα.

Write A Comment