τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΕφΑθ 1961/2018: Σιωπηρή ανάκληση αιτήσεώς διεθνούς προστασίας

Pinterest LinkedIn Tumblr

[…] νομίμως η μη παράσταση της αιτούσας κατά την προγραμματισμένη συνέντευξη της 21ης/6/2010 ερμηνεύθηκε από τη Διοίκηση ως σιωπηρή ανάκληση της από … αιτήσεώς της για χορήγηση πολιτικού ασύλου, όπως επίσης νομίμως διεκόπη η εξέταση της εν λόγω από … αιτήσεώς της και ετέθη αυτή στο αρχείο, τα δε περί του αντιθέτου δια της υπό κρίση αιτήσεως προβαλλόμενα πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμα. Τούτο δε, διότι τα συμπτώματα αγχώδους διαταραχής και αυχενικού συνδρόμου, στα οποία η αιτούσα αναφέρεται υπό την έννοια των λόγων ανωτέρας βίας, οι οποίοι δεν της επέτρεψαν, κατά τους ισχυρισμούς της, να παραστεί στην προγραμματισμένη συνέντευξη της 21ης/6/2010, στην έδρα του Τμήματος Πολιτικού Ασύλου της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, δεν εμφανίστηκαν κατά την ως άνω ημέρα της συνεντεύξεως (21/6/2010), αλλά τέσσερις (4) ημέρες πριν από αυτήν (17/6/2010). Η δε περί αναπαύσεως ιατρική σύσταση, η οποία της εδόθη, ως συνδεόμενη κατά κύριο, αν όχι αποκλειστικό, λόγο με την αποχή αυτής από την εργασία της, δεν καλύπτει και τη μη συμμετοχή της, κατά την προγραμματισμένη ημερομηνία της 21ης/6/2010, στη διαδικασία της προσωπικής συνεντεύξεως, πολλώ μάλλον όταν στην οικεία από 17/6/2010 ιατρική βεβαίωση δεν περιλαμβάνεται κανένας απολύτως χρονικός προσδιορισμός της ως άνω δοθείσας στην αιτούσα ιατρικής περί αναπαύσεως συστάσεως.

Write A Comment