τελευταια νεα
ΔΕΕ

ΔΕΕ: Τα δικαστήρια δεν είναι υποχρεωμένα να εξετάζουν αυτεπαγγέλτως ζητήματα «Δουβλίνου» κατά τον έλεγχο πρωτοβάθμιων αποφάσεων ασύλου

Pinterest LinkedIn Tumblr

Με την απόφαση του στην υπόθεση Fathi, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διευκρίνισε ότι στο πλαίσιο προσφυγής που ασκείται από αιτούντα διεθνή προστασία κατά αποφάσεως με την οποία κρίνεται αβάσιμη η εκ μέρους του αίτηση διεθνούς προστασίας, το αρμόδιο δικαστήριο κράτους μέλους δεν υποχρεούται να εξετάσει αυτεπαγγέλτως αν εφαρμόστηκαν ορθώς τα κριτήρια και οι μηχανισμοί προσδιορισμού του υπεύθυνου για την εξέταση της εν λόγω αιτήσεως κράτους μέλους κατά τον κανονισμό 604/2013 («Δουβλίνο ΙΙΙ»).
Παράλληλα, το Δικαστήριο σημείωσε ότι ο Κανονισμός Δουβλίνο δεν εμποδίζει τις αρχές κράτους μέλους να προβαίνουν στην επί της ουσίας εξέταση αιτήσεως διεθνούς προστασίας, κατά την έννοια του άρθρου 2, στοιχείο δʹ, του κανονισμού αυτού, όταν δεν υφίσταται καμία ρητή απόφαση των αρχών αυτών διαπιστώνουσα, βάσει των προβλεπόμενων από τον εν λόγω κανονισμό κριτηρίων, ότι υπεύθυνο για μια τέτοια εξέταση είναι το κράτος μέλος αυτό.
Διαβάστε το πλήρες κείμενο

Write A Comment