τελευταια νεα
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΔΕΕ: Σφάλμα της Διοίκησης περί τα πραγματικά περιστατικά και ανάκληση του καθεστώτος επικουρικής προστασίας

Pinterest LinkedIn Tumblr


Το άρθρο 19, παράγραφος 1, της οδηγίας 2011/95/ΕΕ, σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, σε συνδυασμό με το άρθρο 16 της ίδιας οδηγίας, έχει την έννοια ότι το κράτος μέλος υποδοχής οφείλει να ανακαλέσει το καθεστώς επικουρικής προστασίας σε περίπτωση που το χορήγησε χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησής του, έχοντας στηριχθεί σε πραγματικά στοιχεία τα οποία εν συνεχεία αποδείχθηκαν εσφαλμένα, ακόμη και αν δεν μπορεί να προσαφθεί στον ενδιαφερόμενο ότι παραπλάνησε το κράτος μέλος στο πλαίσιο αυτό.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο

Write A Comment