τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΕΕ: Παράνομη η υποχρεωτική γνώση γερμανικών για άδεια εισόδου Τούρκων στη Γερμανία προς οικογενειακή επανένωση

Pinterest LinkedIn Tumblr

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έκρινε ότι η Γερμανία δεν έχει δικαίωμα να απαιτεί από συζύγους οι οποίες επιθυμούν να εισέλθουν στη χώρα με τον σκοπό της οικογενειακής επανένωσης, να έχουν βασικές γνώσεις της γερμανικής γλώσσας.

Το δικαστήριο ασχολήθηκε με την υπόθεση μιας υπηκόου της Τουρκίας στην οποία οι αρχές της Γερμανίας αρνήθηκαν δύο φορές να χορηγήσουν θεώρηση εισόδου ώστε να εισέλθει στη χώρα για να ζήσει με τον σύζυγό της, διότι δεν είχε το απαιτούμενο επίπεδο γνώσης της γερμανικής γλώσας.

Ο σύζυγός της ζει στη Γερμανία από το 1998, διευθύνει μια εταιρεία εκεί και έχει λάβει άδεια παραμονής αορίστου χρόνου. Το Δικαστήριο έκρινε ότι η προϋπόθεση της γλωσσομάθειας η οποία θεσπίστηκε στη Γερμανία για τους ή τις συζύγους από τρίτες χώρες το 2007, παραβιάζει μια διμερή συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας του 1970, αλλά και το ευρωπαϊκό δίκαιο.

Οι αρχές της Γερμανίας έκριναν ότι η θέσπιση αυτής της προϋπόθεσης αποτρέπει τυχόν εξαναγκαστικούς γάμους και προωθεί την ένταξη των μεταναστών.

Ωστόσο, οι δικαστές υπογραμμίζουν ότι, έστω και αν υποτεθεί ότι οι λόγοι που εκθέτει η Γερμανική Κυβέρνηση, μπορούν να συνιστούν επιτακτικούς λόγους γενικού συμφέροντος, μια εθνική ρύθμιση όπως η απαίτηση της απόδειξης γλωσσικών γνώσεων, βαίνει πέραν του αναγκαίου για την επίτευξη του σκοπού του μέτρου, καθόσον η μη απόδειξη της απόκτησης επαρκών γλωσσικών γνώσεων συνεπάγεται αυτομάτως την απόρριψη της αίτησης οικογενειακής επανένωσης, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες περιστάσεις κάθε περίπτωσης.

Τέλος, το δικαστήριο έκρινε ότι η οικογενειακή επανένωση αποτελεί αναγκαίο μέσο για να καταστεί δυνατή η οικογενειακή ζωή των Τούρκων εργαζομένων που έχουν ενταχθεί στην αγορά εργασίας των κρατών-μελών και συμβάλλει τόσο στη βελτίωση της ποιότητας της διαμονής τους όσο και στην ένταξή τους στα κράτη αυτά.

Lawnet.gr, 11.7.2014

Write A Comment