τελευταια νεα
ΔΕΕ

ΔΕΕ: Ο περιορισμός των αιτούντων άσυλο στη ζώνη διέλευσης του Röszke συνιστά «κράτηση» βάσει του ενωσιακού δικαίου

Pinterest LinkedIn Tumblr


Με τη δημοσιευθείσα στις 14.05.2020 απόφασή του, το Τμήμα Μείζονος Συνθέσεως του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) έκρινε ότι η τοποθέτηση των αιτούντων άσυλο ή των υπηκόων τρίτων χωρών για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση επιστροφής στη ζώνη διελεύσεως [“transit zone”] του Röszke, στα σύνορα μεταξύ Ουγγαρίας και Σερβίας, θα πρέπει να χαρακτηριστεί ως «κράτηση».

Επιπλέον, σύμφωνα με το ΔΕΕ, σε περίπτωση που, κατόπιν δικαστικού ελέγχου περί της νομιμότητας μίας τέτοιας κράτησης, βρεθεί ότι τα πρόσωπα αυτά έχουν κρατηθεί χωρίς κάποιο βάσιμο λόγο, το δικαστήριο που έχει επιληφθεί της υπόθεσης θα πρέπει να διατάξει την άμεση απελευθέρωσή τους.

Υπενθυμίζεται ότι περίπου ένα μήνα νωρίτερα σε ανάλογη υπόθεση, το Τμήμα Ευρείας Σύνθεσης του Ευρωπαικού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ilias and Ahmed αρ προσφ 47287/15) είχε κρίνει ότι η παραμονή δύο αιτούντων άσυλο στην ίδια ζώνη διελεύσεως [“transit zone”] του Röszke δεν συνιστούσε κράτηση κατά την έννοια της ΕΣΔΑ.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο

Write A Comment