τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΕΕ: Μη συμβατή προς το ευρωπαϊκό δικαιο η κοινη κράτηση τελουντων υποαπελαση αλλοδαπών και κρατουμένων του κοινού ποινικου δικαίου

Pinterest LinkedIn Tumblr


Το Δικαστηριο της Ευρωπαικης Ενωσης στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-473/13 και C-514/13 καθώς και C-474/13 Adala Bero κατά Regierungspräsidium Kassel, Ettayebi Bouzalmate κατά Kreisverwaltung Kleve και Thi Ly Pham κατά Stadt Schweinfurt έκρινε οτι ένα κράτος- μέλος δεν μπορεί να επικαλεστεί την έλλειψη ειδικών εγκαταστάσεων κράτησης, ώστε να προβεί στην κράτηση υπηκόων τρίτων χωρών, στη φυλακή.


Στη Γερμανία, κάθε ομόσπονδο κράτος είναι επιφορτισμένο με την εκτέλεση της κράτησης των παρανόμως διαμενόντων στην Ένωση, υπηκόων τρίτων χωρών. 

Επειδή το ομόσπονδο κράτος της Έσσης δεν διαθέτει ειδικές εγκαταστάσεις κράτησης που να μπορούν να δεχθούν γυναίκες, η Adala Bero, Σύρια υπήκοος, κρατήθηκε από τις 6 Ιανουαρίου έως τις 2 Φεβρουαρίου 2011 σε σωφρονιστικό κατάστημα στην Φρανκφούρτη. 

Ο Ettayebi Bouzalmate, Μαροκινός υπήκοος, κρατήθηκε σε χωριστή πτέρυγα του σωφρονιστικού καταστήματος του Δήμου του Μονάχου, ελλείψει ειδικών εγκαταστάσεων κράτησης στο ομόσπονδο κράτος της Βαυαρίας. 

Τέλος, η Thi Ly Pham, υπήκοος Βιετνάμ, κρατήθηκε από τις 29 Μαρτίου έως τις 10 Ιουλίου 2012 σε σωφρονιστικό κατάστημα της Βαυαρίας, αντίθετα όμως από τις περιπτώσεις της Α. Bero και του Ε. Bouzalmate, συναίνεσε στην κράτησή της μαζί με κρατουμένους του κοινού δικαίου.
Δύο γερμανικά δικαστήρια, το Bundesgerichtshof και το Landgericht München I, ζήτησαν από το Δικαστήριο να διευκρινίσει αν ένα κράτος – μέλος υποχρεούται να εξασφαλίζει την κράτηση των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών σε ειδικές εγκαταστάσεις κράτησης.
Όσον αφορά τους όρους εκτέλεσης της κράτησης, το Δικαστήριο υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την Οδηγία «περί επιστροφής», η κράτηση των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών ενόψει της απομάκρυνσής τους πρέπει, κατά κανόνα, να γίνεται σε ειδικές εγκαταστάσεις κράτησης.
Επομένως, οι εθνικές αρχές που είναι επιφορτισμένες με την εφαρμογή του κανόνα αυτού οφείλουν να είναι σε θέση να εξασφαλίζουν την κράτηση σε ειδικές εγκαταστάσεις, ανεξαρτήτως της διοικητικής ή συνταγματικής δομής του κράτους μέλους στο οποίο υπάγονται. 

Το Δικαστήριο αναγνωρίζει ότι ένα κράτος μέλος το οποίο έχει ομοσπονδιακή δομή δενυποχρεούται μεν να δημιουργήσει ειδικές εγκαταστάσεις κράτησης σε κάθε ομόσπονδο κράτος, οφείλει, ωστόσο, να εξασφαλίζει ότι οι αρμόδιες αρχές των ομόσπονδων κρατών που δεν διαθέτουν τέτοιες εγκαταστάσεις μπορούν να τοποθετούν τους υπηκόους τρίτων χωρών σε ειδικές εγκαταστάσεις κράτησης που βρίσκονται σε άλλα ομόσπονδα κράτη.

Το Δικαστήριο κρίνει ότι, στο πλαίσιο της οδηγίας «περί επιστροφής», η υποχρέωση διαχωρισμού των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών, από τους κρατουμένους του κοινού δικαίου, δεν επιδέχεται καμία εξαίρεση και συνιστά εγγύηση του σεβασμού των δικαιωμάτων των αλλοδαπών, όσον αφορά τις συνθήκες της κράτησής τους.

Ειδικότερα, η υποχρέωση διαχωρισμού βαίνει πέραν του απλού ειδικού κανόνα εκτέλεσης της κράτησης σε σωφρονιστικά καταστήματα και συνιστά ουσιαστικό όρο της κράτησης αυτής, η μη τήρηση του οποίου καθιστά, καταρχήν, την κράτηση μη σύμφωνη προς την Οδηγία.
Πηγή: Lawnet.gr, 21.7.2014

Write A Comment