τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΕΕ: Κοινωνική ασφάλιση αποσπασμένων εργαζομένων και δίκαιο της ΕΕ

Pinterest LinkedIn Tumblr

Με χθεσινή του απόφαση το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφαίνεται ότι ένας αποσπασμένος εργαζόμενος υπάγεται στο σύστημα κοινωνικής ασφαλίσεως του τόπου εργασίας όταν αντικαθιστά άλλον αποσπασμένο εργαζόμενο, ακόμη και στην περίπτωση που οι δύο αυτοί εργαζόμενοι δεν έχουν αποσπαστεί από τον ίδιο εργοδότη.
Εντούτοις, κατά το ΔΕΕ, ένα πιστοποιητικό A1 που βεβαιώνει την υπαγωγή του εργαζομένου στο σύστημα κοινωνικής ασφαλίσεως του κράτους μέλους προελεύσεως δεσμεύει, για όσο χρόνο δεν ανακαλείται ή δεν κηρύσσεται άκυρο από το κράτος αυτό, τόσο τους φορείς κοινωνικής ασφαλίσεως όσο και τα δικαστήρια του κράτους μέλους στο οποίο παρέχεται η εργασία, πλην περιπτώσεως απάτης ή καταχρήσεως.
Διαβάστε το πλήρες κείμενο

Write A Comment