τελευταια νεα
ΔΕΕ

ΔΕΕ: Έννοια “ανηλίκου τέκνου” στις διαδικασίες οικογενειακής επανένωσης, αποτελεσματική δικαστική προστασία και δίκαιο ΕΕ

Pinterest LinkedIn Tumblr
 
Με τη δημοσιευθείσα στις 16.07.2020 απόφασή του, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) αποφάνθηκε ότι η ημερομηνία που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, προκειμένου να καθοριστεί εάν ένας αιτών την οικογενειακή επανένωση δυνάμει των διατάξεων της οδηγίας 2003/86/ΕΚ (οδηγία σχετικά µε το δικαίωµα οικογενειακής επανένωσης) αποτελεί «ανήλικο τέκνο», είναι η ημερομηνία της υποβολής της αίτησης εισόδου και διαμονής.
 
Επιπλέον, σύμφωνα με το ΔΕΕ, η αίτηση ακυρώσεως κατά της απόφασης που απέρριψε την αίτηση οικογενειακής επανένωσης ενός ανηλίκου δεν μπορεί να κηρυχθεί απαράδεκτη μόνο για το λόγο ότι τέκνο έχει γίνει ενήλικας κατά τη διάρκεια της ένδικης διαδικασίας.
 

Write A Comment