τελευταια νεα
ΔΕΕ

ΔΕΕ: Δουβλίνο ΙΙΙ και αίτημα επανεξέτασης αιτήματος αναδοχής ή εκ νέου ανάληψης αιτούντος άσυλου

Pinterest LinkedIn Tumblr

Με σημερινή του απόφαση το Τμήμα Μείζονος συνθέσεως του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης απεφάνθη ότι κράτος μέλος που λαμβάνει αίτημα επανεξέτασης αιτήματος αναδοχής ή εκ νέου ανάληψης βάσει του Κανονισμού «Δουβλίνο ΙΙΙ», οφείλει, με πνεύμα καλόπιστης συνεργασίας, να απαντήσει στο τελευταίο αυτό αίτημα εντός προθεσμίας δύο εβδομάδων.
Αν το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνθηκε το αίτημα επανεξέτασης δεν απαντήσει στο αίτημα εντός της ανωτέρω προθεσμίας των δύο εβδομάδων, η πρόσθετη διαδικασία της επανεξέτασης περατώνεται οριστικά, με αποτέλεσμα το κράτος μέλος που υπέβαλε την αίτηση να πρέπει από την ημερομηνία λήξης της εν λόγω προθεσμίας να θεωρηθεί υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης διεθνούς προστασίας, εκτός αν διαθέτει ακόμη χρόνο για την υποβολή, εντός των αποκλειστικών προθεσμιών του άρθρου 21, παράγραφος 1, και του άρθρου 23, παράγραφος 2, του κανονισμού 604/2013, νέου αιτήματος αναδοχής ή εκ νέου ανάληψης.
Διαβάστε το πλήρες κείμενο

Write A Comment