τελευταια νεα
ΔΕΕ

ΔΕΕ: Άρνηση χορηγήσεως του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος σε πολίτη τρίτης χώρας λόγω ποινικού ιστορικού

Pinterest LinkedIn Tumblr


Με τη δημοσιευθείσα στις 3.09.2020 απόφασή του, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάνθηκε ότι η οδηγία 2003/109/ΕΚ για το καθεστώς πολιτών τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί µακρόν διαµένοντες] αντιτίθεται σε νομοθεσία κράτους μέλους, όπως αυτή ερμηνεύεται από μέρος των δικαστηρίων του, η οποία προβλέπει ότι μπορεί να μη χορηγηθεί σε υπήκοο τρίτης χώρας το καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος στο εν λόγω κράτος μέλος απλώς και μόνον λόγω του ποινικού ιστορικού του, χωρίς συγκεκριμένη εξέταση της καταστάσεώς του υπό το πρίσμα, ιδίως, της φύσεως του αδικήματος που διέπραξε ο υπήκοος αυτός, του κινδύνου που ενδεχομένως αυτός συνιστά για τη δημόσια τάξη ή τη δημόσια ασφάλεια, της διάρκειας της διαμονής του στο έδαφος του εν λόγω κράτους μέλους και της υπάρξεως δεσμών με αυτό.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο

Write A Comment