τελευταια νεα
Category

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Category

Με την παρούσα κοινή απόφαση καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής μέχρι 31.12.2021 της κατά παρέκκλιση διαδικασίας του άρθρου 90 παρ. 3 του ν. 4636/2019 (εξέταση αιτημάτων ασύλου και με τη συμμετοχή προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ. ή των ενόπλων δυνάμεων κλπ) για τους παραμένοντες στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, που βρίσκονται στη Λέσβο, τη Χίο, τη Σάμο, τη Λέρο και την Κω.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο

Με την παρούσα απόφαση τροποποιείται το άρθρο 11 της υπ’ αρ. 13221/30.03.2020 απόφασης του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου “Καθορισμός…

Με την παρούσα κοινή υπουργική απόφαση θεσπίζεται νέα διαδικασία πιστοποίησης της επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας και της γνώσης…

Με την παρούσα Κοινή Υπουργική Απόφαση καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της βεβαίωσης συμβολαιογράφου που εκδίδεται σύμφωνα με…