τελευταια νεα
Category

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Category

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν. 5038/2023 «Κώδικας μετανάστευσης» (τ. Α΄81).

Υπενθυμίζεται ότι οι νέες διατάξεις θα τεθού σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2024 (εκτός αν ορίζεται διαφορετικά βλ. άρ. 179) οπότε και θα καταργηθούν τα άρθρα 1 έως 138 του προγενέστερου Κώδικα (ν. 4251/2014, όπως ισχύει).

1. Η ισχύς οριστικών τίτλων διαμονής και βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης πολιτών τρίτων χωρών, που έχουν εκδοθεί δυνάμει του ν.…

Με την παρούσα Κοινή Απόφαση των υπουργών Εξωτερικών και Προστασίας του Πολίτη χαρακτηρίζονται οι κατωθι χώρες, ως Ασφαλείς Χώρες…

Με την παρούσα απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου προβλέπεται ότι από 1.1.2021, οι αιτήσεις για την αρχική χορήγηση…