τελευταια νεα
Category

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Category


Με την παρούσα γνωμοδότηση της Β΄Τακτικής Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ότι ανήλικος πολίτης τρίτης χώρας μπορεί να υπαχθεί στην έννοια του «επενδυτή» των διατάξεων του άρθρου 20 Κεφάλαιο Β΄ παρ. 1 περίπτ. β) του ν. 4251/2014, όπως αυτές ισχύουν μετά την αντικατάσταση της παρ. 1 με το άρθρο 3 παρ. 2 του ν. 4587/2018, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις.

Το ζήτημα παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια, κατόπιν της υπ’ αριθ. 230/2019 γνωμοδότησης του Δ΄ Τμήματος ΝΣΚ.

Σημειώνεται ότι εκκρεμεί η αποδοχή της γνωμοδότησης απο τον αρμόδιο Υπουργό

Αυξημένη φροντίδα από τους εισαγγελείς της χώρας για την προστασία ασυνόδευτων ανήλικων, αλλά παραμελημένων παιδιών κυρίως υπό τις παρούσες…

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους σε πλήρη Ολομέλεια γνωμοδότησε κατα πλειοψηφία ότι ελλείψει ειδικής νομοθετικής ρύθμισης που να επιβάλλει…