τελευταια νεα
Category

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Category


Με το εν λόγω έγγραφο του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καταργούνται οι διατάξεις της ΠΟΛ.1140/2018 εγκυκλίου, ως προς το μέρος που αφορούν τα δελτία και τις άδειες διαμονής αλλοδαπών, υπηκόων τρίτων χωρών ή ανιθαγενών, δικαιούχων καθεστώτος πρόσφυγα, εκδόσεως της Υπηρεσίας Ασύλου.

Συυνεπώς, δεν υφίσταται πλέον υποχρεώση των Δ.Ο.Υ. να επιβεβαιώνουν την αυθεντικότητα των εν λόγω δελτίων και αδειών πριν την απόδοχη Α.Φ.Μ.
Διάβαστε το πλήρες κείμενο

Σε εγκύκλιο που έστειλε στις Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας ο υφυπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης παρέχει οδηγίες σχετικά σχετικά με…

Με το παρόν έγγραφο του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής διευκρινίζεται ότι η αναφορά στα συμβόλαια αγοραπωλησίας όρων ή περιορισμών συνιδιοκτητών…

Με το παρόν έγγραφο του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής αποστέλλεται προς τις αρμόδιες Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων…