τελευταια νεα
Category

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Category

Με την παρούσα εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής παρέχονται διευκρινίσεις και καθορίζεται η σχετική διαδικασία για την παροχή γνώμης περί συνδρομής ή μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού, την ανάκληση καθεστώτος διεθνούς προστασίας του αρ. 91 ν.4636/2019, καθώς και την ανανέωση των αδειών διαμονής του αρ. 24 ν.4636/2019, μετά τη θέση σε ισχύ του ΠΔ 106/2020.

Διαβάστε τοπλήρες κείμενο

Με την παρούσα εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών παρέχονται οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία πολιτογράφησης και ιθαγένειας δεύτερης γενιάς για…

Η παρούσα εγκύκλιος έχει ως σκοπό την ενημέρωση του προσωπικού που εργάζεται σε δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων καθώς και…

Από την Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής ανακοινώνεται ότι οι πολίτες και οι συνήγοροι που απευθύνονται στην Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής για…