τελευταια νεα
Category

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ

Category

Ήπιες διοικητικές τροποποιήσεις προς μια περισσότερο συμπεριληπτική κατεύθυνση, προτείνει ο Συνήγορος του Πολίτη για τις προϋποθέσεις οικονομικής ένταξης των υποψηφίων για πολιτογράφηση αλλογενών, τις οποίες εισήγαγε η πλέον πρόσφατη τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ΚΕΙ). Οι απόψεις του Συνηγόρου του Πολίτη δεν έτυχαν θετικής ανταπόκρισης.

Ήπιες διοικητικές τροποποιήσεις προς μια περισσότερο συμπεριληπτική κατεύθυνση, προτείνει ο Συνήγορος του Πολίτη για τις προϋποθέσεις οικονομικής ένταξης των υποψηφίων για πολιτογράφηση αλλογενών, τις οποίες εισήγαγε η πλέον πρόσφατη τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ΚΕΙ).

Η Ανεξάρτητη Αρχή έλαβε το προηγούμενο διάστημα σημαντικό αριθμό αναφορών, που κρίνουν αυστηρή και υπερβολική, δεδομένων των οικονομικών συνθηκών της χώρας, τη σχετική διάταξη για τα οικονομικά κριτήρια πολιτογράφησης, που προβλέπει το ελάχιστο δηλωμένο εισόδημα για σειρά ετών. Κατ’ αποτέλεσμα, η ρύθμιση καταλήγει στον αποκλεισμό, από την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, μεγάλου αριθμού, ενταγμένων κατά τα άλλα, μεταναστών.

Περαιτέρω, η εφαρμογή των εν λόγω κριτηρίων, όπως διαμορφώθηκαν με τη πρόσφατη τροποποίηση του ΚΕΙ, είναι ιδιαιτέρως προβληματική για όσες και όσους είχαν καταθέσει προγενέστερα αιτήματα, με βάση το προϊσχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Οι απόψεις του Συνηγόρου του Πολίτη δεν έτυχαν θετικής ανταπόκρισης.

Σε επισημάνσεις του προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ενόψει και της επανεξέτασης βασικών διατάξεων του ν. 4387/2016,…

Ο Συνήγορος του Πολίτη υπέβαλε αναλυτικές παρατηρήσεις στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου ΜεταναστευτικήςΠολιτικής με τίτλο «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις…