τελευταια νεα
Category

ΒΙΒΛΙΑ

Category

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων παρουσιάζει την ψηφιακή έκδοση «Διεθνής Προστασία – Κωδικοποιημένη Νομοθεσία 2023». Η συλλογή περιλαμβάνει τη σχετική νομοθεσία, όπως αυτή ισχύει μέχρι και την 18η Ιανουαρίου 2023.

Το έργο αυτό υλοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος συνηγορίας για ασυνόδευτα παιδιά με τον τίτλο «Improving Living Conditions for Unaccompanied Minors and Defending their Fundamental Rights»

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων παρουσιάζει την δεύτερη έκδοση «ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ αποφάσεων που αφορούν ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΣΥΛΟ 2020-2022» – “Children Seeking International Protection: A Case Law Handbook 2020-2022”.