τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΜΠρΓρ 96/2013: Δεν αποτελεί αποφασιστικό κριτήριο για την ανάθεση επιμέλειας τέκνου η κατοχή άδειας διαμονής στη χώρα

Pinterest LinkedIn Tumblr

Η απόφαση αφορά αίτηση ασφαλιστικών μέτρων σχετικά με την προσωρινή ανάθεση της επιμέλειας ανήλικου τέκνου στη μητέρα του.

Η διεθνής δικαιοδοσία του δικαστηρίου θεμελιώνεται, με βάση τη συγκεκριμένη απόφαση, στη συνήθη διαμονή του παιδιού στην Ελλάδα κατά το χρόνο άσκησης της αίτησης, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 1 παρ. 2 α’, 2 παρ. 7 και 8 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΚ) 2201/2003 του Συμβουλίου για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας.

Ως προς το εφαρμοστέο δίκαιο στη διαφορά, το Πρωτοδικείο έκρινε ότι μεν ότι είναι το αλβανικό κατά το άρθρο 18 ΑΚ, διότι υπάρχει κοινή ιθαγένεια των εμπλεκομένων προσώπων, ήτοι αλβανική.

Ωστόσο, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα της υπόθεσης και με δεδομένο ότι το δικαστήριο δε γνωρίζει ούτε δύναται να πληροφορηθεί το περιεχόμενο του αλβανικού δικαίου χωρίς να διατάξει αποδείξεις (άρθρο 337 ΚΠολΔ), εφήρμοσε το ελληνικό δίκαιο.

Τέλος, το δικαστήριο εξετάζοντας την ουσία της υπόθεσης, έκρινε ότι η κατοχή άδειας παραμονής του πατέρα του ανήλικου τέκνου δεν είναι αποφασιστικό κριτήριο για την ανάθεση της προσωρινής επιμέλειας του τέκνου σε αυτόν και ανέθεσε την προσωρινή επιμέλεια στη μητέρα, η οποία δεν είχε μεν άδεια παραμονής, είχε ωστόσο κινήσει ήδη τη διαδικασία για την απόκτησή της και κατ’ επέκταση την εύρεση εργασίας.

Πηγή: Ethemis.gr, 19.11.2013

Write A Comment