τελευταια νεα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

AY Μεταναστευτικής Πολιτικής 2939/2018: Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στη/στο Διευθύντρια/ντή της Υπηρεσίας Ασύλου και στους Προϊστάμενους ή Αναπληρωτές Προϊσταμένους Υπηρεσίας Ασύλου

Pinterest LinkedIn Tumblr
Με την παρούσα απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής μεταβιβάζονται συγκεκριμένες αρμοδιότητες στη/στο Διευθύντρια/ντή καθώς και στους και στους Προϊστάμενους ή Αναπληρωτές Προϊσταμένους Υπηρεσίας Ασύλου

Write A Comment