τελευταια νεα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΑΥ ΥΜ.ΑΣ. 7330/2020: Παράταση ισχύος Αδειών Διαμονής, Δελτίων Αιτούντων Διεθνούς Προστασίας και λοιπών προθεσμιών της διαδικασίας εξέτασης αιτημάτων ασύλου

Pinterest LinkedIn Tumblr
Με την παρούσα απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου αποφασίζεται η παράταση της διάρκειας ισχύος των αδειών διαμονής, και των δελτίων αιτούντων διεθνή προστασία για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία λήξης, κατά τα ανωτέρω, κάθε άδειας διαμονής και κάθε δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία.
Παράλληλα, αναστέλλονται λοιπές προθεσμίες που συνδέονται με τη διοικητική διαδικασία καταγραφής και εξέτασης αιτημάτων διεθνούς προστασίας α’ και β’ βαθμού.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο 

Write A Comment