τελευταια νεα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΑΥ Υ.Μ.ΑΣ. 16393/2020: Υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4251/2014, όπως ισχύει

Pinterest LinkedIn Tumblr


Με την παρούσα απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου καθορίζονται εναλλακτικοί τρόποι επικοινωνίας μέσω ταχυδρομείου (συστημένη επιστολή) ή εταιρείας ταχυμεταφορών ή χρήσης ηλεκτρονικών μέσων των συναλλασσόμενων πολιτών, με τις υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας και της Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, σε συγκεκριμένες διοικητικές διαδικασίες, που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο

Write A Comment