τελευταια νεα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΑΥ Υ.Μ.ΑΣ. 14119/2020: Παράταση ισχύος των αδειών διαμονής και των δελτίων διαμονής και μόνιμης διαμονής

Pinterest LinkedIn Tumblr


Με την παρούσα απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου παρατείνεται η ισχύς των αδειών διαμονής και των δελτίων διαμονής και μόνιμης διαμονής, που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του ν. 4251/2014 και του π.δ. 106/2007 αντίστοιχα, καθώς και των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης των άρθρων 8 και 9 του ν. 4251/2014 και των ειδικών βεβαιώσεων νόμιμης διαμονής του άρθρου 25 του ν. 4251/2014.

Παράλληλα, καταργείται από τη δημοσίευση της παρούσης απόφασης καταργείταιη προγενέστερη με αριθμό 12889/2020 (Β’ 1086) όμοια απόφαση

Διαβάστε το πλήρες κείμενο

Write A Comment