τελευταια νεα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΑΥ Υ.Μ.ΑΣ 13850/2020: Ανακαθορισμός αρμόδιας αρχής έκδοσης αδειών διαμονής, που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 Β του ν. 4251/2014, όπως ισχύει

Pinterest LinkedIn Tumblr


Με την παρούσα απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου λαμβάνεται ειδική μέριμνα για την έκδοση των μονίμων αδειών διαμονής επενδυτών από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με στόχο την διευκόλυνση των σχετικών διαδικασιών, κατά τη διάρκεια ισχύος των περιοριστικών μέτρων λόγω  εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του».

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο

Write A Comment