τελευταια νεα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΑΥ Υ.Μ.ΑΣ 12772/2020: Καθορισμός λειτουργίας του Μητρώου Εισηγητών – βοηθών χειριστών Ασύλου

Pinterest LinkedIn Tumblr


Με την παρούσα Απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου ορίζονται οι διαδικασίες και οι προϋποθέσεις της εγγραφής των εισηγητών-βοηθών χειριστών ασύλου στο νέο Μητρώο Εισηγητών-Βοηθών Χειριστών Ασύλου.

Το Μητρώο, το οποίο νομοθετήθηκε τον Μάιο, με τον νόμο 4686/2020, θα αποτελείται από δικηγόρους, οι οποίοι θα επιτελούν χρέη βοηθών εισηγητών στο έργο των χειριστών των αιτημάτων ασύλου.

Ταυτόχρονα, με την υπουργική απόφαση καθορίζονται και οι υποχρεώσεις των μελών του, η εκπαίδευση, η διαδικασία διαγραφής από αυτό, καθώς και η διαδικασία ανάθεσης εκθέσεων στα μέλη.

Τέλος, με απόφαση του διοικητή της Υπηρεσίας Ασύλου, θα οριστεί ο χρόνος έναρξης της διαδικασίας επιλογής, αλλά και ο αριθμός των δικηγόρων για τη συμπλήρωση του Μητρώου, όπως και η κατανομή τους ανά Περιφερειακή Υπηρεσία.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο

Write A Comment