τελευταια νεα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΑΥ Προστασίας Πολίτη: 25987/2019: Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας της Αρχής Προσφυγών – Προσαρμογή προς τις διατάξεις των άρθρων 92 έως και 107 και 116 του ν. 4636/2019

Pinterest LinkedIn Tumblr

Με την παρούσα τροποποιείται Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Προσφυγών, για την προσαρμογή του προς τις διατάξεις των άρθρων 92 έως και 103 και 116 του ν. 4636/2019 «Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 169 Α΄ – διόρθωση σφαλμάτων ΦΕΚ 173 Α΄).

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (27.11.2019)

Διαβάστε το πλήρες κείμενο

Write A Comment