τελευταια νεα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΑΥ ΜετανΠολιτικής 14715/2017: Ίδρυση Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου στην περιφέρεια Αττικής

Pinterest LinkedIn Tumblr
Με την παρούσα Απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής ιδρύονται τρία επιπλέον Περιφερειακά Γραφείων Ασύλου στην περιφέρεια Αττικής με έδρα τον Αλιμο, τον Πειραιά και τη Νίκαια.
Με απόφαση της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου θα καθοριστεί η έναρξη λειτουργίας των ανωτέρω Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου, η καθ΄ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητά τους, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια

Διαβάστε το πλήρες κείμενο

Write A Comment