τελευταια νεα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΑΥ Μεταναστευτικής Πολιτικής 9907/2019: Έκδοση μόνιμων αδειών διαμονής επενδυτών σε πολίτες τρίτων χωρών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. Β του ν. 4251/2014

Pinterest LinkedIn Tumblr


Με την παρούσα απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής ορίζεται ότι η αίτηση για την χορήγηση και την ανανέωση της μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή του άρθρου 20 παρ. Β του ν. 4251/2014, όπως ισχύει (ιδιοκτήτες ακινήτων), κατατίθεται σε οποιαδήποτε υπηρεσία μίας στάσης των Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας.

Στην περίπτωση αυτή, ορίζεται υποχρεωτικώς αντίκλητος, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του ν. 4251/2014.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο

 

Write A Comment