τελευταια νεα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΑΥ Μεταναστευτικής Πολιτικής: 3385/2018: Κανονισμός λειτουργίας Υπηρεσίας Ασύλου

Pinterest LinkedIn Tumblr

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η σχετική απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, με την οποία καθορίζεται ο νέος Κανονισμός Λειτουργίας της Υπηρεσίας Ασύλου.
Ο εν λόγω κανονισμός δεσμεύει τους υπαλλήλους και τους εργαζόμενους με κάθε μορφή και είδος σχέσης εργασίας στην Υπηρεσία Ασύλου καθώς και τους υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο και των κρατών-μελών της ΕΕ που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην Υπηρεσία Ασύλου, σύμφωνα με το νόμο.
Διαβάστε το πλήρες κείμενο

Write A Comment