τελευταια νεα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΑΥ Μεταναστευτικής Πολιτικής 16490/2018: Συμμετοχή ελληνόγλωσσου προσωπικού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) στην Υπηρεσία Ασύλου

Pinterest LinkedIn Tumblr
Με την παρούσα απόφαση του Υπουργού μεταναστευτικής Πολιτικής αποφασίζεται η συμμετοχή ελληνόγλωσσου προσωπικού που διατίθεται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο για την κάλυψη των ιδιαίτερα αυξημένων και εκτάκτων αναγκών της Υπηρεσίας Ασύλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 11 του ν. 4375/2016, όπως ισχύει.
Το προσωπικό αυτό συμμετέχει στη διενέργεια των καταγραφών και των συνεντεύξεων των αιτήσεων διεθνούς προστασίας που υποβάλλονται στην Υπηρεσία Ασύλου, καθώς και σε κάθε άλλη διοικητική ενέργεια, πλην της έκδοσης διοικητικών πράξεων

Διαβάστε το πλήρες κείμενο 

Write A Comment