τελευταια νεα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΑΥ Μεταναστευτικής Πολιτικής 13411/2019: Περιορισμός κυκλοφορίας των αιτούντων διεθνή προστασία

Pinterest LinkedIn Tumblr


Με την παρούσα απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, επιβάλλεται, κατ΄εφαρμογή  του άρθρου 62 του ν. 4609/2019, γεωγραφικός περιορισμός στους αιτούντες διεθνή προστασία οι οποίοι εισέρχονται στην ελληνική επικράτεια μέσω των νησιών Λέσβου, Ρόδου, Σάμου, Κω, Λέρου και Χίου στο νησί από το οποίο εισήλθαν στην ελληνική επικράτεια. Ο ως άνω περιορισμός αναφέρεται στα δελτία αιτούντων διεθνή προστασία.

Ο περιορισμός κυκλοφορίας δεν επιβάλλεται ή αίρεται στα πρόσωπα που υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 8 έως και 11 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και στα πρόσωπα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 14 του ν. 4375/2016.

Τέλος καταργείται η αντίστοιχη οικ. 18984/2.10.2018 απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου (Β΄ 4427).

Διαβάστε το πλήρες κείμενο

Write A Comment