τελευταια νεα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΑΥ Μεταν. Πολιτικής: 58114/2016: Ανακαθορισμός αρμόδιων αρχών έκδοσης αδειών διαμονής για εξαιρετικούς λόγους

Pinterest LinkedIn Tumblr
Με την εν λόγω απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής ορίζεται ότι άδειες διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 2 του ν.4251/2014, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 23 του άρθρου 8 του ν.4332/2015 (76 Α’), στην περίπτωση που ο αιτών δεν κατείχε οριστικό τίτλο διαμονής, εκδίδονται με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Πολίτες τρίτων χωρών που έχουν υποβάλει αίτηση για την χορήγηση της ως άδειας διαμονής η οποία εκκρεμεί στη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, δύνανται να παραιτηθούν από την εξέταση αυτής και να υποβάλουν εκ νέου αίτηση χορήγησης άδειας διαμονής για τον ίδιο λόγο, προσκομίζοντας τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, στην υπηρεσία μιας στάσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής τους.
Η παραίτηση υποβάλλεται στην υπηρεσία μιας στάσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής τους.
Κατά την επανυποβολή της αίτησης στην Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου.
Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από την 3η Απριλίου 2017

Write A Comment